MOBILEone

Pravila privatnosti

Pravila privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je MOBILEone d.o.o. (u daljnjem tekstu MOBILEone). MOBILEone poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja svojih internetskih stranica.

 

Službenik za zaštitu podataka

MOBILEone je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka. Službenika za zaštitu osobnih podataka može se kontaktirati na sljedeću e-mail adresu: dpo@mobileone.solutions

 

Prikupljanje podataka

MOBILEone može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja internetskih stranica putem kolačića (cookies), koji ne sadrže osobne podatke, te IP adrese koje su automatski zabilježene u zapisima pristupa. Isti služe da bi web stranica i MOBILEone aplikacije radile optimalno. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu pristupa za korištenje naših aplikacija te u svrhu pružanja informacija o našim ponudama, novostima i događanjima.

 

Osobne podatke prikupljamo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

Sukladno Uredbi o mjerama zaštite osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) na Vaš zahtjev omogućiti će vam se uvid u sve Vaše osobne podatke kojima raspolažemo, načinu obrade te mogućnosti ograničenja obrade, izmjene ili brisanja istih.

 

Zaštita Vaših podataka

Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te MOBILEone poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Vaše podatke nećemo koristiti niti za jednu drugu svrhu od one za koju ste dali privolu ili postoji neka zakonitost obrade niti ćemo Vaše kontakt i osobne podatke dati bilo kojoj trećoj strani.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne uvjetujemo pristup našim stranicama dostavom podataka, te ne  tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za korištenje naših usluga.

 

Vrijeme čuvanje podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja Vaše privole za neku svrhu, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

 

Obrada osobnih podataka izvan EU

Osobne podatke naših korisnika ne šaljemo izvan EU.

 

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

Ukoliko smatrate da MOBILEone  postupa s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne može riješiti u suradnji s MOBILEone, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

 

Izmjene i dopune Pravila privatnosti

MOBILEone pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu.

Datum ažuriranja: 25.5.2018